De petitie

Misschien heb je ook onze campagneboodschap gezien op televisie of internet, of heb je op een andere manier kennis genomen van onze boodschap. Hieronder vindt je veelgestelde vragen over de 24-wekengrens in Nederland. Heb je nog meer vragen over abortus? Bekijk dan deze pagina eens. Wil je meer weten over de Week van het Leven? Klik dan hier!

Bij elke zwangerschap ontstaat nieuw leven. Dit leven ontwikkelt zich gestaag. Van enkele cellen in het begin, naar al snel een duidelijk zichtbaar mensje op een echo. In de vijfde week van de zwangerschap begint het hartje te kloppen. Na 10 weken zijn alle organen van het kindje in beginsel gevormd. Bij 18 weken is een kind zo groot als een paprika, oefent met zuigen, kan vingers en tenen sturen, grimassen en fronsen. Bij 24 weken kan een al kind horen en zijn zelfs de oogwimpertjes al aanwezig. Een kindje is dan zo’n dertig centimeter. Bijzonder toch? Toch is abortus in Nederland tot 24 weken toegestaan.

Vanaf een vroeggeboorte bij 24 weken doen artsen er alles aan om een kind in leven te houden. Het is schrijnend dat abortus tot die tijd nog mag. Niet alleen om medische redenen, maar om allerlei soorten redenen. Abortussen ver in de zwangerschap zijn realiteit. Jaarlijks wachten ruim 2500 vrouwen tot achttien weken of later met het afbreken van een zwangerschap. Meer dan de helft van deze kinderen is kerngezond. Met de petitie die we organiseerden in 2021 riepen wij de nieuwe regering op om de abortusgrens van 24 weken te verlagen.

Elke abortus is er één te veel, voor moeder én kind. Maar of je nu voor- of tegenstander van abortus bent, over één ding kunnen we het eens zijn: de 24-wekengrens is inhoudelijk niet meer te verdedigen. Daarover moet het debat worden gevoerd

In veel landen om ons heen (o.a. Frankrijk, Duitsland en Denemarken) is abortus toegestaan tot 12 weken zwangerschap. Ook laten veel landen de reden van de abortus – medisch of sociaal – meespelen bij hun abortustermijn. Zo discussieerde België kort geleden nog over het oprekken van de grens van 12 naar 18 weken. Dit plan is, na felle tegenstand, in de ijskast gezet.
Een kindje is bij 24 weken zwangerschap zo’n 30 centimeter. Zo’n kindje kan horen en beweegt er lustig op los. Op deze foto kun je zien hoe een kindje er bij ongeveer 24 weken uitziet: Bijzonder hè? Dat abortus tot die tijd is toegestaan, is ongelooflijk.
In de wet staat dat abortus is toegestaan tot het moment van levensvatbaarheid. De algemene gedachte is dat die op 24 weken ligt. Maar deze grens ligt niet vast op dit aantal weken. Wereldwijd overleven er steeds meer kinderen die vóór 24 weken geboren worden. Denk bijvoorbeeld aan Lyla Stensrud, die met 21 weken en vier dagen geboren werd én overleefde. Door medisch-technische ontwikkelingen kunnen veel te vroeg geboren kinderen steeds vaker in leven worden gehouden.
De abortuswet stamt uit 1981. In de 40 jaar erna zijn we veel meer te weten gekomen over het ongeboren leven. Ook vroeggeboren baby’s kunnen we beter behandelen. In de jaren ’80 werd een kindje vanaf 26 weken behandeld. De grens voor abortus is toen op 24 weken zwangerschap gezet. Inmiddels behandelen we kinderen vanaf 24 weken. Dit heeft invloed op de levensvatbaarheid. Een verlaging van de abortusgrens zou niet meer dan logisch zijn. Waar nieuwe inzichten ontstaan, moet er ruimte zijn voor verandering. Dat is belangrijk. Want wist je dat er bijvoorbeeld tot aan 1980 baby’s geopereerd werden zonder verdoving? Artsen dachten dat ze geen pijn konden voelen. Ook de twijfelachtige levensvatbaarheidsgrens en de kennis over het ongeboren leven zouden ertoe moeten leiden dat de abortusgrens verandert.
Jaarlijks wachten ruim 2500 vrouwen tot 18 weken of later met het afbreken van hun zwangerschap. Meer dan de helft van deze kinderen is kerngezond. Waar medische redenen wél een rol spelen, kan de onderliggende aandoening verschillen. Zo is bekend dat abortussen o.a. uitgevoerd worden vanwege schisis, het syndroom van Down, een open ruggetje en een waterhoofd.
Dit is inderdaad het geval. De reden hiervan is dat artsen tot op twee weken nauwkeurig de zwangerschapsduur kunnen bepalen. Toch weten we dat er ook na 22 weken zwangerschap nog abortussen worden uitgevoerd. Daarnaast is de officiële beleidslijn dat een abortus in Nederland tot 24 weken toegestaan is. Om allerlei redenen. Maar ook bij 22 weken zwangerschap is een kindje al rond de 25 cm groot. Het start met duimzuigen en kan al licht waarnemen.
Zeker. Wij kunnen het ons voorstellen dat deze campagne mensen raakt in de pijn van eigen ervaringen van het verlies van kostbaar en kwetsbaar leven. Maar juist daarom raakt het ons ook dat het in Nederland mogelijk is om zwangerschappen af te breken tot 24 weken, ook als er geen medische problematiek is. Vanwege het spanningsveld hierin willen we de zaken zorgvuldig, maar wel eerlijk benoemen.
Ook als je vóór abortus bent, kun je tegen een grens van 24 weken zijn.
Omdat elke stap in de richting naar een abortusvrije samenleving er één is. Daarnaast lokt deze oproep een nieuw gesprek over de abortusgrens uit. Dat is hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders niet weten dat de abortusgrens op 24 weken ligt. En iedereen heeft recht op de feiten.
Het reclamespotje en manifest zijn gemaakt door Platform Zorg voor Leven. Dit Platform is van mening dat ieder mens recht op leven heeft, in alle levensfasen vanaf de conceptie. Daarom komt het Platform op voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven, in het bijzonder voor hen die door hun ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Ga voor meer informatie naar de website van de Stichting Platform Zorg voor Leven.
Als het aan ons ligt, gaan we naar 0 weken. Maar of je nu voor- of tegenstander van abortus bent, over één ding kunnen we het eens zijn: de 24-wekengrens is inhoudelijk niet meer te verdedigen. Daarover moet het debat opnieuw worden gevoerd.
Wanneer een vrouw kan rekenen op meer hulp en steun, verwachten wij dat veel minder van hen hoeven over te gaan tot abortus. Kun jij zelf hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op of zoek een andere hulpverlener die je kan helpen.