De campagne

Tijdens de Week van het Leven vragen we opnieuw aandacht voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje. Lees hieronder waarom we de Week van het Leven organiseren. 

De Week van het Leven is een jaarlijks evenement waarin we op een positieve wijze aandacht vragen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en de hulp en ondersteuning die mogelijk is voor onbedoeld zwangere vrouwen. Dit jaar vindt de Week van het Leven plaats van 6 tot en met 13 november 2021.
Elk jaar vinden ongeveer 31.000 abortussen plaats in Nederland. Dit betekent in ieder geval twee dingen: 1) Ieder jaar opnieuw bevinden 31.000 vrouwen zich in zo’n moeilijke noodsituatie dat zij geen andere uitweg zien dan abortus. 2) Jaar na jaar krijgen 31.000 ongeboren kinderen niet de mogelijkheid om geboren te worden. Dat zijn 115 kinderen – bijna vier schoolklassen – per werkdag. Sinds de invoering van de abortuswet missen we nu al meer dan 1 miljoen kinderen. Wij vinden dat we dit als samenleving niet gewoon moeten gaan vinden. Vrouwen én hun ongeboren kinderen verdienen een betere oplossing dan abortus. Daarom vragen we hier tijdens de Week van het Leven aandacht voor.
We willen op een positieve manier het gesprek voeren over de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen en de alternatieven die er voor abortus zijn. We hopen dat iedereen die de boodschap leest, ziet of hoort hierover wil nadenken. Als dat ertoe leidt dat méér vrouwen kiezen voor hulp in plaats van abortus, dan zou dat heel fijn zijn!
We krijgen nu al veel reacties binnen, onder meer van vrouwen die zich gesteund voelen door onze campagne omdat zij een abortus hebben meegemaakt en zich in de boodschap herkenden. Daarnaast merken we dat het onderwerp ‘abortus’ de politiek en de samenleving raakt. De felheid waarmee soms gereageerd wordt op een zorgvuldige en evenwichtige boodschap laat ons zien dat het juist belangrijk is dat we over dit thema het gesprek voeren in de samenleving.
Nee. Wij willen juist een open gesprek voeren over abortus. Dat doen we door óók onderwerpen te bespreken waar voorvechters van abortus het liever niet over willen hebben: de verdrietige realiteit die vaak achter een abortus schuilgaat voor moeder en kind, de alternatieven die er mogelijk zijn voor abortus en de mogelijke gevolgen van abortus voor de vrouw. Abortus is namelijk niet altijd een vrije keuze, zoals vaak wordt gezegd. Niet altijd is een abortus het besluit van de vrouw zelf. Soms worden zij richting de keuze voor een abortus gestuurd door mensen in hun omgeving (partner, familie). Heel vaak zijn er omstandigheden in het leven van de vrouw waarvoor zij geen uitweg ziet. Hoeveel keuzevrijheid heb je, als je door dwang of de omstandigheden eigenlijk geen keuze hebt? Juist in zulke moeilijke situaties is hulp bij het oplossen van de nood áchter een abortusverzoek heel belangrijk. Wij willen daar graag bij helpen. Neem hier contact met ons op. We zien ook dat er een taboe bestaat op het praten over gevolgen die vrouwen ervaren van een abortus. Denk bijvoorbeeld aan psychosociale en lichamelijke klachten. Wij vinden dat hier veel te weinig aandacht voor is. Door te ontkennen dat vrouwen hiermee kunnen worstelen, misken je de nood die deze vrouwen ervaren en doe je hen onrecht. Hoe gek het misschien ook klinkt: steeds meer vrouwen komen ervoor uit dat ze zich niet gesteund voelen wanneer ze bijvoorbeeld vertellen spijt te hebben van hun abortus of psychosociale gevolgen ervan ervaren. Er is kennelijk een taboe op het idee dat abortus niet de juiste keuze bleek te zijn. Vanwege die tegenreactie doen veel vrouwen hun verhaal liever anoniem. Daarover kun je hier meer lezen. Wij willen deze taboes doorbreken door het gesprek hierover te voeren.
We willen uiteraard niemand kwetsen. We veroordelen niemand, dus ook niet de vrouwen die een abortus hebben ondergaan of die een abortus overwegen. Sterker, we helpen hen juist graag! Juist omdát we ons realiseren dat abortus voor heel veel mensen een gevoelig en persoonlijk onderwerp is, hebben we er alles aan gedaan om de boodschappen zo zorgvuldig en evenwichtig mogelijk te formuleren. Dat de verspreiding van de boodschap desondanks emoties kan oproepen, realiseren we ons. Wij vinden dat echter geen reden om er dan maar niet over te praten. Het feit dat er jaarlijks 31.000 abortussen plaatsvinden – en er dus 31.000 vrouwen zijn die zich in een noodsituatie bevinden – vinden we daarvoor té belangrijk.
Zeker! U kunt ons financieel steunen door een gift over te maken voor de campagne, de petitie tekenen, u inschrijven voor de nieuwsbrief en u aanmelden als vrijwilliger. Daarmee kunnen we het geluid voor het leven nóg sterker laten horen en ook volgend jaar onze campagne voortzetten.
Luisteren is het sleutelwoord. Je kunt haar altijd verwijzen naar Er is Hulp, of contact opnemen om te vragen wat het beste is in haar specifieke situatie. Hulpverleners van Er is Hulp staan dagelijks klaar voor vrouwen die hiermee te maken hebben.