Stem op een hoopvol initiatief

Tijdens de Week van het Leven vragen we aandacht voor de positie van ongeboren kinderen en voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Door middel van een campagneboodschap die via televisie en internet te zien is, vertellen we al jarenlang ons verhaal. Naast deze campagneboodschap kwam de organisatie van de Week van het Leven in 2021 met een nieuw project.

In 2021 stonden hoopvolle initiatieven centraal die jonge (aanstaande) moeders in een kwetsbare situatie ondersteunen. Deze hulp verdient al onze steun en aanmoediging. Tijdens de Week van het Leven kon er gestemd worden op drie initiatieven. Omdat de uitslag van de stemmen zeer dicht bij elkaar ligt, heeft de organisatie besloten om aan alle vier de initiatieven €1000,- uit te reiken. De organisaties zijn Bron van Hoop, Stichting Timohuis, Stichting de Wijkwieg en Huize Draagt Elkanders lasten.

Esmé Wiegman: “Wat een prachtige initiatieven zijn er in het land te vinden om (jonge) vrouwen met hun kind een goede start te geven. Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid van de initiatiefnemers, de inzet van vrijwilligers en de professionaliteit van de hulp die geboden wordt. Het zijn hoopvolle plekken waar perspectief geboden wordt in noodsituaties.”

We wensen de organisaties Gods liefde en nabijheid toe in het belangrijke werk dat zij doen.