Spoedzitting bij Reclame Code Commissie volgens Platform Zorg voor Leven onterecht

19 november 2021
Het besluit van de Reclame Code Commissie (RCC) om de klachten tegen het vorige week uitgezonden prolifespotje met spoed in behandeling te nemen, is niet nader gemotiveerd. Het Platform Zorg voor Leven vindt dat een onjuiste beslissing. Platformvoorzitter Diederik van Dijk vindt het onterecht dat het Platform nu snel moet reageren; door de spoed lijkt het erop alsof er iets heel ergs is gebeurd 'en alsof het platform echt een foute boodschap zou hebben verspreid.'

De RCC heeft klachten in behandeling genomen waarbij gesuggereerd wordt dat de spotjes misleidend zouden zijn. Bijvoorbeeld over het feit dat na 5 weken al het hartje begint te kloppen, of dat abortus ‘een recht’ zou zijn in Nederland en het Platform tegen de wet ingaat. Diederik van Dijk: ‘Het ter discussie stellen van de reikwijdte van een wet strijdt op geen enkele manier met de reclamecode. Daarnaast hebben onbedoeld zwangere vrouwen wettelijk gezien het recht om te worden geïnformeerd over alternatieve oplossingen en de beschikbaarheid van hulp. Het Platform draagt daar graag aan bij!’

Lees hier het hele verweer.