Schreeuw om Leven helpt kerken en scholen om abortus en onbedoelde zwangerschap bespreekbaar te maken

11 oktober 2022
Onbedoelde zwangerschap en abortus zijn thema’s die het verdienen om binnen de kerken en scholen besproken te worden. De thema’s die actueler zijn dan ooit. Daarom heeft Schreeuw om Leven twee hulpmiddelen ontwikkeld die handvaten biedt om hierover het gesprek te voeren:
  • Gemeenteschets voor de diverse geledingen van de kerk. Het werkboek opent met een preekschets over Psalm 139. Verder bevat de schets boeiende Bijbelvertellingen en leerzame verwerkingen voor mannen- en vrouwenverenigingen, catechisatie, JV, jeugdclubs tot en met de jongste kinderen van de gemeente. Vragen die aan de orde komen gaan over onze omgang als christenen met het ongeboren leven. Waar staan we eigenlijk voor en waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat zegt de Bijbel? Hoe nemen wij persoonlijk, maar ook als kerk, onze positie in te midden van een wereld die ook wat betreft deze thema’s steeds verder polariseert? En dichter bij huis: wat als het ineens de eigen gemeente treft? Hoe gaan we er dan mee om? Het werkboek kan worden gedownload op de site van Schreeuw om Leven, maar ook kosteloos worden aangevraagd via www.schreeuwomleven.nl/gemeenteschets.
  • Een thema-lesbrief over abortus uit voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Met deze lesbrief kunnen leerkrachten zelfstandig aan de slag met hun groep. De lesbrief met bijbehorende presentatie is beschikbaar via de methode ‘Wonderlijk gemaakt’, maar kan ook kosteloos worden gedownload via www.schreeuwomleven.nl/lesbrief. Leerkrachten kunnen zelfstandig met behulp van de lesbrief met het thema aan de slag. De docent krijgt met de lesbrief inhoudelijke informatie aangeleverd, onder meer over wat abortus is, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe we als christen kijken naar abortus. Daarnaast worden er praktische handreikingen gedaan om het gesprek te voeren met de leerlingen. De vorm van een lesbrief biedt hopelijk een veilige setting voor de leerlingen om met hun vertrouwde leerkracht deze kwetsbare onderwerpen te bespreken.

Schreeuw om Leven roept kerken en christelijke basisscholen op om aan de slag met deze materialen. Dit past heel fraai in de Week van het Leven, D.V. 5 t/m 12 november, maar kan natuurlijk ook daarbuiten gebruikt worden.