Platform Zorg voor Leven ziet geen grond voor klachten op reclames

25 november 2022
Het Platform Zorg voor Leven heeft bericht gekregen van diverse klachten over de Week van het Leven. De klachten betreffen de reclame-uitingen van de Week van het Leven op radio en televisie. Het gaat om beduidend minder klachten dan in eerdere jaren zijn binnengekomen. Het Platform ziet geen grond voor de binnengekomen klachten.

Klachten

De Reclame Code Commissie (RCC) ontving dit jaar zestig klachten. Dat is veel minder dan in eerdere jaren; in de jaren hiervoor werden honderden klachten ingediend. Dit jaar worden drie van de zestig klachten in behandeling genomen. Klagers vinden de spotjes vooral misleidend. De blijdschap van de vrouwen dat zij hun kind hebben gehouden wekt volgens klagers de indruk dat kiezen voor het leven van het kind altijd blijdschap geeft. Ook suggereren de spots volgens hen dat abortus de slechtst voorstelbare keuze is. Het Platform Zorg voor Leven herkent zich in geen van de klachten en ziet daar geen grond voor. Tijdens een zitting op D.V. 8 december zal het Platform deze klachten weerspreken en weerleggen. Op basis daarvan zal de RCC besluiten of de klachten terecht zijn ingediend.

Boodschap Week van het Leven

De Week van het Leven 2022 was erop gericht onbedoeld zwangere vrouwen te wijzen op passende hulp voor moeders en hun kinderen. Daarvoor zijn verschillende vrouwen geportretteerd. De persoonlijke verhalen van deze vrouwen vormen onderdeel van de campagne van dit jaar. Ze waren te zien en te horen via video, radio, billboards en de website onbedoeldezwangerschap.nl. Deze website werd tijdens de Week van het Leven gelanceerd om hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen toegankelijk te maken én hen te wijzen op alternatieven naast abortus. De website laat ook het verloop van de zwangerschap zien en de ontwikkeling van ongeboren kinderen, en vertelt de verhalen van vrouwen die ook onbedoeld zwanger waren.

Lees het Verweer van het Platform Zorg voor Leven tegen de binnengekomen klachten.