Platform Zorg voor Leven verweert zich tegen onterechte klachten bij RCC

22 september 2020

Dit jaar is gekozen om, voorafgaand aan onze campagne in november, via de STER in september alvast crowdfundingsspotjes uit te zenden. We deden daarin een hele heldere oproep: geld inzamelen voor een campagne waarin we aandacht vragen voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje. Helaas zijn er ondanks deze glasheldere boodschap mensen die geklaagd hebben bij de Reclame Code Commissie, omdat ze het inhoudelijk niet eens zijn met onze boodschap. Dat mag natuurlijk, maar hun klachten houden geen stand, zo blijkt uit het verweer dat het Platform heeft ingediend bij de Reclame Codecommissie.

Vanuit het Platform realiseren we ons heel goed dat het maatschappelijke gesprek over betere hulp aan moeder en kind raakt aan diepe menselijke gevoelens en ervaringen. Daarom hechten wij er sterk aan om – in tegenstelling tot wat we nogal eens bij anderen in dit debat signaleren – heel zorgvuldig te zijn in onze woordkeuze. We veroordelen uitdrukkelijk niemand, dus ook niet de vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan of die een abortus provocatus overwegen . Sterker, we willen hen juist helpen, naast hen staan en hen steunen!

Platform Zorg voor Leven toont in haar verweer aan op geen enkele manier sprake is van strijdigheid met de Nederlandse Reclame Code. Op grond van de vrijheid van meningsuiting staat het ons vrij om ons standpunt kenbaar te maken. En dat doen we ook. De boodschap is juist gemaakt vanuit het oogpunt van de bescherming van de menselijke waardigheid van moeders en hun ongeboren kinderen. We hebben er alle vertrouwen in dat de Reclame Code Commissie ons hier – net als vorig jaar – in volgt en ons op alle punten in het gelijk stelt.

Bekijk hier het verweer van Platform Zorg voor Leven t.a.v. klachten boodschap WvhL

Bekijk hier de crowdfundingsspotjes