Platform Zorg voor Leven verweert zich tegen klachten in digitale zitting RCC

09 oktober 2020

Op de zitting bij de Reclame Code Commissie, verweerde Diederik van Dijk, voorzitter Platform Zorg voor Leven, de crowdfundingscampagne met de volgende spreektekst. Liever terugkijken? Bekijk de bijdrage op ons Youtube-kanaal.

Voorzitter,

De Nederlandse abortuspraktijk is niet meer van deze tijd. Daarom voert de ‘Week van het leven’ via de Ster een crowdfundingscampagne voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en voor hun ongeboren kindje.

Een glasheldere, liefdevolle boodschap, met daarachter een website, boordevol informatie over onze doelen.Met liefde en met open vizier: Inderdaad, wij zijn tegen abortus. In een humane beschaving mag ieder mens, hoe pril of kwetsbaar ook, er zijn. Het leven is een uniek geschenk van onze Schepper. We gaan daarover ook graag het inhoudelijke debat aan.

Juist daarom stelt het ons teleur dat klagers niet inhoudelijk op onze boodschap reageren, maar het op onheuse wijze framen als ‘misleidend’. Klagers lijken daarin gevoed te worden door organisaties als het Humanistisch Verbond of feministenbeweging ‘De bovengrondse’ – bekende broeinesten van behoudzucht – die hetzelfde proberen. Zij hebben blijkbaar – en terecht – weinig vertrouwen in de kracht van hun eigen verhaal en moeten het daarom hebben van het lelijk wegzetten van de boodschap vóór het leven. Het is natuurlijk ook best confronterend als je na zoveel decennia niet verder komt dan nog harder schreeuwen ‘baas in eigen buik’. Jammer. Juist met een volwassen reactie op onze boodschap zouden we verder kunnen komen. Langs deze weg steek ik dan ook mijn hand uit naar genoemde organisaties. Blijf niet hangen in de vorige eeuw, maar ga met ons het gesprek aan. En vind met ons aansluiting bij de jongere generatie die steeds vaker vraagtekens zet bij de gegroeide abortuspraktijk én bij het feit dat je in Nederland tot wel 24 weken zwangerschap een abortus mag plegen. Ook in internationaal opzicht is dit zeer vergaand. Zo’n abortuspraktijk is gewoon niet meer van deze tijd.

Voorzitter, het geld voor onze campagne stroomt royaal binnen en wij gaan voluit door met onze boodschap vóór het leven, binnen alle fatsoensnormen die daarvoor gelden. In onze schriftelijke reactie zijn wij uitgebreid ingegaan op de geuite klachten. Daar verwijs ik nu naar. En ik ben graag bereid om alle vragen hierover te beantwoorden, met open vizier. Er is immers geen mooiere boodschap dan het grote verhaal waarin iederéén er mag zijn.

Dank u wel