Zondag van het Leven

05/11/2023

Hoe vaak wordt er in uw gemeente gesproken over het ongeboren leven? Over abortus? Ongewenste zwangerschappen? De thema’s zijn actueler dan ooit. De Zondag van het Leven is misschien een mooi moment om daar aandacht aan te geven.

Hoe gaan we als christenen mee om met deze thema’s? Waar staan we eigenlijk voor en waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat zegt de Bijbel? Hoe nemen wij persoonlijk, maar ook als kerk, onze positie in te midden van een wereld die ook wat betreft deze thema’s steeds verder polariseert? En dichter bij huis: wat als het ineens uw eigen gemeente treft? Hoe gaat u er dan mee om?

Schreeuw om Leven, een van de initiatiefnemers van de Week van het Leven, helpt u deze thema’s binnen uw kerk bespreekbaar te maken door middel van een voor u ontwikkelde gemeenteschets. Deze kan worden gebruikt binnen alle leeftijdsgroepen van uw gemeente. De gemeenteschets bevat boeiende Bijbelvertellingen, een preekschets en leerzame verwerkingen voor mannen- en vrouwenverenigingen, catechisatie, JV, jeugdclubs tot en met de jongste kinderen van de gemeente.

Meer informatie