Vrienden voor het Leven

Stem op een hoopvol initiatief

De Week van het Leven groeit! Hierdoor is het niet meer een campagne van enkele organisaties, maar een breed gedragen initiatief van iedereen die zich wil inzetten voor een betere bescherming van het ongeboren kind!

Op deze pagina vindt u alle Vrienden voor het Leven. Staat uw organisatie er nog niet bij? Sluit u ook aan bij deze mooie beweging!

Organisatoren

NPV - Zorg voor het Leven
NPV - Zorg voor het Leven

Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus wil de NPV opkomen voor het leven. Dat doen wij door:

1) relevante medische ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek te doordenken en te duiden;
2) in de samenleving een stem te zijn voor de meest kwetsbaren;
3) mensen in gezondheid en ziekte bij te staan, onder meer door het geven van persoonlijk medisch-ethisch advies en door praktische vrijwillige thuishulp.

Lid worden? Bekijk de mooie aanbieding hier. Andere manieren om de NPV te steunen vindt u hier hier.

Schreeuw om Leven
Schreeuw om Leven

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie. Gods woord, de Bijbel, is de basis van waaruit de organisatie werkt. Schreeuw om Leven is maatschappelijk actief met voorlichting en publieke acties, zoals de Mars voor het Leven.

Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling van Schreeuw om Leven.
Er is Hulp is er voor hulpverlening aan vrouwen én mannen op het gebied van onbedoelde zwangerschap en abortus en de verwerking hiervan.

Wilt u Schreeuw om Leven steunen? Dat kan hier.

ChristenUnie
ChristenUnie

De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen.

De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Meer informatie over de standpunten van de ChristenUnie vindt u hier.

SGP
SGP

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar.

De SGP wil af van de huidige abortus- en euthanasiewetten. Hulp bij levensbeëindiging moet strafbaar blijven, ook als mensen er zelf om vragen. Er moet veel meer werk worden gemaakt van goede stervensbegeleiding en het bieden van alternatieven voor abortus.

Meer informatie over de standpunten van de SGP vindt u hier.

Pater Koopman Stichting
Pater Koopman Stichting

De Pater Koopman Stichting is een Katholieke pro-life organisatie die zich als doel heeft gesteld – vanuit het gedachtegoed van de bekende pro-life pater Jan Koopman die in de jaren 1973-1997 actief was – de onschendbaarheid van de persoonlijke waardigheid – vanaf het moment van bevruchting tot aan natuurlijke dood – terug te brengen in ieders bewustzijn. Juist ook in de huidige samenleving wil de Pater Koopman Stichting op liefdevolle en praktische wijze deze boodschap verkondigen én handvaten aandragen hoe hierover in gesprek gegaan kan worden. De Pater Koopman Stichting doet dit onder andere door het organiseren van lezingen en trainingen en het verspreiden van informatiemateriaal.

Meer informatie of de Pater Koopman Stichting steunen kan hier.

RMU
RMU

De vraag hoe God wil dat wij in het maatschappelijk leven handelen staat centraal. De RMU denkt hier over na door aandacht te geven aan verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld zondagsrust en medezeggenschap. In het ledenmagazine RMU.NU en tijdens bijeenkomsten komen veel onderwerpen aan de orde. We spreken graag samen met leden over standpunten over (maatschappelijke) vraagstukken. In verband hiermee participeert de RMU ook in Platform Zorg voor Leven.

Kijk hier wat de RMU voor u kan betekenen.

Media voor het Leven

CGMV
CGMV
CIP
CIP
Daniël
Daniël
De Waarheidsvriend
De Waarheidsvriend
Eilandennieuws
Eilandennieuws
Family7
Family7
GezinsGids
GezinsGids
Het Zoeklicht
Het Zoeklicht
Morren Media
Morren Media
Om Sions Wil
Om Sions Wil
Puntuit
Puntuit
PUUR
PUUR
Reformatorisch Dagblad
Reformatorisch Dagblad
Refoweb
Refoweb
Reformatorische Omroep
Reformatorische Omroep
Terdege
Terdege
Weet Magazine
Weet Magazine

Vrienden voor het Leven

CLC
CLC
CMF Nederland
CMF Nederland
Cura Maternae
Cura Maternae
Er is Hulp
Er is Hulp
Helpende Handen
Helpende Handen
Hersteld Hervormde Kerk
Hersteld Hervormde Kerk
Hervormde Vrouwenbond
Hervormde Vrouwenbond
Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut
Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut
ONEOFUS
ONEOFUS
ProLife Europe
ProLife Europe
Revoke
Revoke
SGP-jongeren
SGP-jongeren
Sirjon
Sirjon
Stirezo
Stirezo
Verloop Drukkerij
Verloop Drukkerij
Verbonden voor het Leven
Verbonden voor het Leven

Ondernemers

Businessclub Reformatorische Omroep
Businessclub Reformatorische Omroep
Verenigde Reformatorische Ondernemingen
Verenigde Reformatorische Ondernemingen
VRCL | Reformatorische zakenvereniging
VRCL | Reformatorische zakenvereniging
ReclamastLed
ReclamastLed